TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0001

 

Projekt címe: RE-PE-T-HA Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-Alföldi Régióban - TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-001.

Futamideje: 2010. január 1.-2011. december 31.

Pályázati összeg: 186 173 540 Ft. (148 938 832 Ft támogatás)

Konzorcium felépítés:

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok:

 • Bölcsészettudományi Kar
 • Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
 • Informatikai Kar
 • Természettudományi és Technológiai Kar
 •  Zeneművészeti Kar

Nyíregyházi Főiskola

 • Bölcsészettudományi és Művészeti Kar
 • Pedagógusképző Kar
 • Természettudományi és Informatikai Kar

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Közvetlen résztvevők száma: 74 fő

A projekt célja:

Projektünk a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című pályázati felhívására készült, a 2009. áprilisi benyújtási határidőt megelőzően 2008 novemberétől folytak az egyeztetések a konzorcium együttműködéséről, illetve a pályázat konkrét tartalmáról. A pályázati felhívás alapján ugyanis rendkívül szerteágazó tevékenységskálából kellett kiválasztani azokat, amelyeket a konzorcium jó minőségben és hatékonyan meg tud valósítani. Ezen célokat természetesen konkrét fejlesztési célokká, strukturált tevékenységekké kellett átalakítani, hogy a megvalósítás számára konkrét kiindulópontot jelentsen.

Projektünk közvetlen szakmai folytatása a HEFOP/2006/3.3.2 pályázatnak.

Az új típusú, MA-tanárképzés a régió mindegyik pedagógusképző intézményében (DE, NyF) 2009 szeptemberében indul, így a projekt mind a tartalmi, mind a módszertani fejlesztésben komoly segítséget jelenthet. A tanárképzés iránti középtávú piaci igény legjobb esetben is stagnáló tendenciáit figyelembe véve a legfontosabb cél a tanárképzés minőségének, gyakorlat- és probléma érzékenységének fejlesztése, a közoktatási intézményi működés társadalmi kontextusának tudatosítása. A tanárképzési tartalmak környezet-, illetve piacérzékenysége alapvetően két tényezőn múlik:

 • a tanárképzésben oktatók mennyire ismerik a napi közoktatási gyakorlatot és fejlesztési igényeket;
 • a közoktatási szereplők tétlen megfigyelői és fogyasztói a tanárképzési outputoknak, vagy bevonódnak a fejlesztési folyamatokba.

Ebből következően a tanárképzés (és a pedagógus-továbbképzés) komplex megújításának tartalmi csomópontjai a következők:

 1. A tanári mesterképzés pedagógiai és pszichológiai moduljainak korszerű, kompetencia- és közoktatásigyakorlat-orientált tartalmakkal és módszerekkel történő feltöltése.
 2. A tanárképzésben érintett szakmódszertanok egységes didaktikai szemléletű, modern tartalmú és metodikájú tananyagainak kidolgozása, beleértve ebbe a munkába a _ közismereti tantárgyak módszertanát (humán, idegen nyelv, természettudomány, művészeti nevelés); --a szakmaitanár-képzés módszertanát (egyelőre csak a Debreceni Egyetem rendelkezik ezen a területen indítási engedéllyel a művésztanár szakokon. Az átfogó módszertani-kutatási segítség kidolgozását és a képzésbe való beépítését ún. horizontális fejlesztések révén valósítjuk meg, ami lehetővé teszi az egységes, kompetenciaorientált, kooperatív módszerekre épülő tanárképzési tartalmak kialakítását.
 3. A tanárképzés 5. félévéhez kapcsolódó gyakorlatvezető mentortanárok és gyakorlat folytatására alkalmas iskolák kiválasztása, felkészítése, az új típusú együttműködés teljes rendszerének kialakítása.
 4. Nem közvetlenül tartalomjellegű elem, de a képzési tartalmakat és metodikákat újraformálni képes elektronikus tanulási környezet kiszélesítése, az eddigi szórványos kezdeményezések helyett egységes hálózatba szervezett, a teljes tanárképzésre kiterjedő elektronikus keretrendszerek kialakítása és működtetése.
 5. Az előző fejlesztéshez kapcsolódóan olyan regionális (lehetőség szerint régión, sőt országhatáron túlnyúló) kutatási- fejlesztési- szakmai kommunikációs virtuális tér létrehozása, amely a közvetlen kutatási hozadékon túl:
  1. koncentrálni tudja a régió tudományos erőforrását: a közoktatással foglalkozó, kutatásokra képes és kész személyeket és szervezeteket;
  2. a régió közoktatási kutatásait intenzívebben képes bekapcsolni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe;
  3. képes elősegíteni a közoktatási intézmények (óvodától közép- és szakiskoláig) nemzetközi kapcsolatait, szakmai tapasztalatcseréit, és együttműködéseit.
 6. Mindennek egyik legfőbb eszköze a többnyelvű megjelenés ebben a kutatási-fejlesztési virtuális térben (szándékunk szerint angolul, valamint a szomszédos országok hivatalos nyelvein: román, ukrán, esetleg szlovák, szerb). A konzorciumi tagok humánerőforrás-lehetőségei ezt biztosítani tudják.
 7. A legátfogóbb fejlesztési elem, amely az intézmények struktúráját is érinti, a Regionális Pedagógusképzési és -Továbbképzési Központ, amely az eddig felsorolt tevékenységek koordinálását, a további fejlesztések facilitálását, a régió pedagógusképzését és továbbképzését rugalmasan, a környezeti igényekhez alkalmazkodva (néhány éven belül akár proaktív módon) képes elvégezni.

Saját honlap: http://repetha.detek.unideb.hu

Frissítés dátuma: 2017.08.07.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.