TIOP-1.3.1./07/1 A természettudományos és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése

"A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg."

Projekt címe: Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

 • Debreceni Egyetem
 • Debrecen, 4032 Egyetem tér 1.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: http://www.esza.hu/

 • ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 • Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Sajtóközlemények

Csaknem 5 milliárdos EU-s támogatás a korszerű reáloktatásért

A természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése a TIOP 1.3.1. beruházás keretében

A felsőoktatás terén egyre inkább hangsúlyos szerepet kap – a bolognai elveknek megfelelően – a képzési kínálat és szerkezet megújítása, a gyakorlatorientált oktatás erősítése, a családbarát és akadálymentes környezet kialakítása, ami aktív szerepvállalást kíván az egyetemek, főiskolák részéről is. A hazai intézmények, így a Debreceni Egyetem versenyképességének megőrzése érdekében is fontos feladat az infrastrukturális fejlesztés, valamint az állandó lépéstartás a gazdasági, társadalmi, tudományos kihívásokkal.
A Debreceni Egyetem a régió szellemi vezetőjeként és gazdasági motorjaként szoros kapcsolatot ápol a térség vállalkozásaival, a még hatékonyabb együttműködések kialakításához azonban elengedhetetlen a modern innovációs környezet és technológiai háttér biztosítása, így a reáltudományi képzés infrastrukturális és infokommunikációs hátterének fejlesztése.
A Debreceni Egyetem ennek megfelelően az Új Magyarország Fejlesztési Terv - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP 1.3.1.) keretében, 4,88 milliárd forint értékű európai uniós támogatással elindította reáltudományi képzésének korszerűsítését. A többlépcsős beruházásnak köszönhetőn – az A komponens részeként – létrejön az Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (MAG Ház), elkezdődik az orvosképzés elméleti megalapozását segítő Elméleti Négyszög fejlesztése és rekonstrukciója, és új, önálló épületbe költözik az Informatikai Kar. Az infrastrukturális fejlesztések részeként pedig felújítják a villamos- és anyagmérnök-képzéshez kapcsolódó Bem téri laboratóriumokat, valamint a gyakorlatorientált vegyész- és biomérnök-képzést biztosító Kémia épületben található kísérleti üzemet. A pályázat keretében továbbá – a B komponens elemeként – a hallgatói, oktatói és kutatói terek korszerűsítésével a modern kor kihívásainak megfelelően alakul át a Debreceni Egyetem teljes természettudományos és műszaki képzésének info-kommunikációs technológiai háttere. Az Európai Unió által biztosított támogatás mértéke az A komponens esetén a projekt költségének 95 százaléka, a B komponens esetén pedig annak 100 százaléka.

A reáltudományok oktatásának magas színvonalát teremti meg a most megvalósuló beruházás, mely lehetővé teszi, hogy a Debreceni Egyetem az Európai Unióban is versenytársa legyen a nagy kutatóegyetemeknek. A közel három éven át tartó munkálatoknak köszönhetően az elméleti képzés infrastruktúrájának fejlesztésén túl a gyakorlati képzés technológiai fejlesztése is megvalósul. A beruházás továbbá hosszú távon megfelelő K+F+I hátteret teremt az informatikai inkubátorház, a Regionális Informatikai Tudásközpont és az ipari partnereink számára.”  Dr. Fésüs László, a Debreceni Egyetem rektora

 • Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (MAG Ház)

Az Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma által felhalmozott tudásnak a magyar-román határrégióban való továbbadására jön létre, és elsősorban felnőttképzési és szaktanácsadói feladatokat lát majd el. Többek között a Felnőttképzési és Távoktatási Központnak is helyt adó MAG Házban, amely I. ütemeként megvalósuló mintegy 2600 négyzetméternyi területen, korszerű infrastruktúrával felszerelt előadó és szeminárium termek, valamint hozzájuk kapcsolódó közösségi terek kerülnek kialakításra. A Központ ennek köszönhetően évente körülbelül 3500 tovább- és felnőttképzésben résztvevő hallgató számára nyújt majd korszerű oktatási körülményeket és biztosít piacképes és hiánypótló ismereteket, valamint a munkavállalók hátrányos helyzetének javítását célzó kurzusokat. A Regionális Szaktanácsadási Központ pedig az Észak-Alföldi Régióban működő 32 Területi Szaktanácsadási Központ koordinációját látja el az új épületből. A MAG Ház végzi továbbá az élelmiszergazdaság területén folyó kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok technológiatranszferét, együttműködve az egyetemen GND Technológia Transzfer Irodájával.

 

 

 

 

 • Az Elméleti Négyszög fejlesztése

Az Elméleti Négyszög az egészségügyi - és a tervek szerint a későbbiekben az egészségipari és gyógyszeripari– képzésben résztvevő hallgatók tudásának megalapozásához szükséges infrastruktúrát biztosító műemlék épületegyüttes közel 6500 m2 területrészén, amely többek között a Farmakológiai Intézetnek, az Anatómiai Intézetnek, az Élettani Intézetnek és az Igazságügyi Orvostani Intézet ad otthont. Az Elméleti Négyszög fejlesztése és rekonstrukciója nyomán az épületben található elméleti intézetek infrastruktúrájának korszerűsítése valósul meg: számos új funkcionális laboratórium-együttes kialakítására, valamint a meglévők fejlesztésére kerül sor. Jelentősen bővül az oktatási és kutatási helyiségek száma, a korszerű építési módszereknek és az energiatakarékos megoldások felhasználásának köszönhetően pedig egy akadálymentes, család-, hallgató- és felhasználóbarát épület kerül kialakításra. A fejlesztés nyomán lehetővé válik a mentálhigiénés problémák kezelése, prevenciós tevékenység végzése és a tudományos eredmények mielőbbi beépítése az egészségügyi oktatásba.

 

 

 

 • Új épületbe költözhet az Informatikai Kar

A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 4500 m2 hasznos alapterületű új épületbe költözik az Informatikai Kar, mely több mint 3000  hallgató és mintegy 70 oktató számára biztosít korszerű munkakörülményeket a jövőben, így jól felszerelt, oktatásra és kutatásra egyaránt alkalmas tereket, oktatói szobákat és gyakorlati képzési helyeket. A modern épületben, nemcsak széles sávú internet kapcsolat, hanem info-kommunikációs eszközök és nagy tárolókapacitású szerverek is rendelkezésre állnak majd. Az Informatikai Kar infrastrukturális fejlesztésének köszönhetően pedig egy olyan regionális informatikai tudásbázis jöhet létre, amely a hallgatók képességeit és innovatív ötleteit, valamint az oktatók ismereteit és szakmai tapasztalatát ötvözi a régióban megtalálható informatikai vállalkozások tudásával. A fejlesztés nemcsak a hatékony gyakorlati oktatás megvalósításához és a versenyképes képzettség megszerzéséhez járul hozzá, de elősegíti a régió informatikai-technológiai és gazdasági felzárkózását is.

 

 

 

 • A Bem téri laboratóriumok felújítása

A villamos- és anyagmérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés során számos alap- és szakmai tárgyhoz kapcsolódó laboratórium, valamint előadóterem felújítására és korszerű berendezésekkel történő felszerelésére kerül sor. Új, komplex tanulói-oktatói-kutatói terek is kialakításra kerülnek, melyek megfelelnek a modern ipari és technológiai követelményeknek, illetve alkalmasak önálló laboratóriumi munkák, TDK és PhD kutatások elvégzésére is. A fejlesztés lényegesen javítani fogja a gyakorlati oktatás lehetőségeit, melynek előnyeit 280 hallgató, valamint 28 oktató egyaránt kihasználhatja majd.

 

 

 

 

 

 

 

 • A kísérleti üzem rekonstrukciója 

   

A vegyész- és biomérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés során megvalósul a Kémiai Intézet kísérleti üzemének teljes infrastrukturális felújítása, egy PLC vezérlésű univerzális kémiai reaktor, valamint egy fermentor beszerzése. A legmodernebb műszerekkel felszerelt készülékek elősegítik a technológia-transzfert a régió vállalatai és az intézet között, valamint segítségükkel magas színvonalú, minőségi gyakorlati oktatás valósítható meg, mely fokozza a hallgatók versenyképességét a munkaerő-piacon.

 

 

 

 • Info-kommunikációs technológiai fejlesztés

Az info-kommunikációs technológiai fejlesztés egyik célja az Informatika Kar részére létrehozandó új épület modern informatikai hátterének létrehozása, melynek segítségével a létesítmény K+F+I+O integrátori szerepet tölthet be. Ennek keretében kiépítésre kerül egy belső informatikai hálózat, mely az egyetemen belüli hálózat nagymértékű bővítését is szolgálja. Ezen a hálózaton keresztül a Debreceni Egyetem centrumainak oktatói és hallgatói, valamint az egyetemen kívüli felhasználók is elérhetik az Informatikai Kar által elhelyezett elektronikus tartalmakat. Az info-kommunikációs fejlesztés a Műszaki Kart is érinti, melynek célja a magas színvonalú oktatást és intézmény-irányítást támogató infrastruktúra létrehozása, valamint egy korszerű alap és szolgáltatási infrastruktúra megvalósítása.
Az info-kommunikációs fejlesztéseknek köszönhetően ugyanakkor hazánkban először a Debreceni Egyetemen jön létre egy komplex multimédiás oktatási rendszer, mely gyökeresen alakíthatja át az orvostudományi képzésben a szövettani képzési rendszert. A hagyományos mikroszkópos metszetvizsgálat helyett egy nemzetközi viszonylatban is meglehetősen új, digitális technológiára alapozott virtuális metszet - virtuális mikroszkóp rendszer kerül kialakításra.

 

Fejlődő, európai színvonalú reálképzés Debrecenben

Elindulnak a közel 5 milliárdos EU-támogatással megvalósuló természettudományi-műszaki fejlesztések a Debreceni Egyetemen

Az északkeleti régió informatikai és munkaerő-piaci versenyképességének megteremtésében is szerepet vállal a Debreceni Egyetem a TIOP 1.3.1 pályázat keretében induló természettudományi-műszaki fejlesztéseivel. A 4,88 milliárd forint összértékű uniós támogatással megvalósuló projekt első ütemében három komplexum – a MAG Ház, az Elméleti Négyszög és az Informatikai Kar – építési-rekonstrukciós munkálatai kezdődhetnek el, miután az egyetem képviselői február 22-én aláírták a kivitelezési szerződéseket.

Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (MAG Ház)

Elsősorban felnőttképzési és szaktanácsadói feladatokat lát majd el 2011 júliusától az Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ, ami korszerű oktatási körülmények között adhat át piacképes, hiánypótló ismereteket közel 3500 tovább- és felnőttképzésben résztvevő hallgató számára. A több mint 1 milliárd forintból felépülő központ azért jön létre, hogy a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma által felhalmozott tudást tovább adja a magyar-román határrégióban, de egyúttal a munkavállalók hátrányos helyzetének javítását is megcélozza. A mintegy 2600 négyzetméternyi területen elhelyezkedő MAG Ház modern előadókkal és szemináriumi termekkel, valamint közösségi terekkel várja majd a tanulni vágyókat. Az új épületben helyet kap továbbá a Regionális Szaktanácsadási Központ, ami az Észak-Alföldi Régióban működő 32 Területi Szaktanácsadási Központ koordinációját látja majd el. A MAG Ház végzi a jövőben az élelmiszergazdaság területén folyó K+F+I tevékenység technológiatranszferét is, együttműködve - az egyetem kutatási eredményeinek, szellemi termékeinek helyes kezelésével és piacosításával foglalkozó - GND Technológia Transzfer Irodával.

Az Elméleti Négyszög fejlesztése

Az egészségügyi és gyógyszeripari képzés elméleti megalapozásához európai színvonalú infrastruktúrát biztosít az Elméleti Négyszög, amely 2011 nyarától a Farmakológiai Intézetnek, az Anatómiai Intézetnek, az Élettani Intézetnek és az Igazságügyi Orvostani Intézetnek is otthont ad majd. A műemlék-épületegyüttes közel 6500 négyzetméternyi területrészén új funkcionális laboratóriumok kialakítására és a meglévők fejlesztésére kerül sor. Az 1,5 milliárd forint összeget is meghaladó rekonstrukció során bővül az oktatási és kutatási helyiségek száma is, a korszerű építési megoldásoknak köszönhetően pedig egy akadálymentes, energiatakarékos család-, hallgató- és felhasználóbarát komplexum valósulhat meg.

Új épületbe költözhet az Informatikai Kar

Az északkeleti régió informatikai-technológiai és gazdasági felzárkózását is elősegítheti, hogy 2011 júliusától új, korszerű épületbe költözik a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. Modern info-kommunikációs eszközökkel és nagy tárolókapacitású szerverekkel olyan regionális informatikai tudásbázis jöhet így létre, ami a hallgatók innovatív ötleteit, valamint az oktatók szakmai tapasztalatát ötvözi a térség informatikai vállalkozásainak tudásával. A közel 1,8 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően mintegy 4500 négyzetméteren jól felszerelt, oktatásra és kutatásra egyaránt alkalmas terek több mint 3000 hallgató és 70 oktató számára biztosítanak majd korszerű tanulási és munkakörülményeket.

A TIOP 1.3.1 – Természettudományi és műszaki képzés infrastrukturális fejlesztése című – pályázat keretében a Debreceni Egyetem infrastruktúra-építését a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. végzi.

A három komplexum építésének költségei és futamideje:

 • Az építési munkák bruttó összege: 4 451 698 109 Ft
 • A MAG Ház építési munkáinak bruttó összege: 1.023.566.243 Ft.
 • Az Elméleti Négyszög rekonstrukciójának bruttó összege: 1.652.385.000 Ft.
 • Az Informatikai Kar építési munkáinak bruttó összege: 1.775.746.866 Ft.
 • Az építési munkafolyamatok befejezésének várható időpontja: 2011. június 30.

Új épület az Informatikai Karnak

Az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött az Informatikai Kar új épületének kivitelezése a Kassai úti Campuson.
A Debreceni Egyetem új épületbe költöző Informatikai Karának alapkőletételével május 14-én megkezdődtek az intézmény természettudományi-műszaki fejlesztéseinek – 4,88 milliárd forintos uniós forrásból és több mint 200 millió forintos önrésszel megvalósuló – kivitelezési munkálatai. A beruházás keretében a mintegy 4500 m2 hasznos alapterületen felépülő informatikai tudásbázis több mint 3000 hallgató és 70 oktató számára biztosíthat jól felszerelt – oktatásra és kutatásra egyaránt alkalmas – tereket, oktatói szobákat és gyakorlati képzési helyeket.

Az Informatikai Kar 1,8 milliárd forint EU-forrásból felépülő új komplexumában szélessávú internet kapcsolat, modern info-kommunikációs eszközök és nagy tárolókapacitású szerverek is garantálják majd a korszerű tanulási és munkakörülményeket. A kart érintően – a TIOP 1.3.1 projekt keretében – kiépül majd egy belső informatikai hálózat is, melynek segítségével a hallgatók, az oktatók és az egyetemen kívüli felhasználók is elérhetik az intézet által elhelyezett elektronikus tartalmakat.

A beruházás további célja, hogy a hallgatók képességeit és innovatív ötleteit, valamint az oktatók ismereteit és szakmai tapasztalatát ötvözze a régióban megtalálható informatikai vállalkozások tudásával. Így az intézmény az északkeleti térség informatikai tudásbázisává is válhat. „A várhatóan 2011 júliusára megvalósuló fejlesztés nemcsak a hatékony gyakorlati oktatás megvalósításához és a versenyképes képzettség megszerzéséhez járul hozzá, de elősegíti a régió informatikai-technológiai és gazdasági felzárkózását is” – hangsúlyozta Fésüs László rektor az ünnepélyes alapkőletétel sajtótájékoztatóján.

 • Az Informatikai Kar kivitelezésének bruttó összege: 1.918.574.611 Ft
 • Az építési munkafolyamatokat a HUNÉP Universal Építőipari Zrt végzi.
 • A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2011. június 30.

 

Frissítés dátuma: 2017.08.07.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.