Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)

A kedvezményezett neve: 
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege: 
1 494 263 331 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2021. szeptember 30.
A tényleges befejezés dátuma: 
2021. szeptember 30.
Projekt azonosító száma: 
EFOP-3.6.2-16-2017-00009

Jelen projekt célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma, valamint a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) támogató partnersége hozzájáruljon a hazai gyógyszerágazat fejlődéséhez, megnövelve a nem szponzorált klinikai vizsgálatokból származó nemzetgazdasági és egészségügyi ágazati bevételeket, javítva hazánk versenyképességét és a nemzetközi gyógyszerkutatásokban való részvételét.
A projekt fő célja a hazai kutatások ösztönzése, vizsgálatok kezdeményezése, magyar kutatások nemzetközi multicentrikus vizsgálatokban való részvételének elősegítése érdekében a nem szponzorált humán klinikai vizsgálatok hatékonyabb koordinációjára. 

A pályázat kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén a három egyetem kutatói csoportjának együttes kutatási munkája valósul meg. A nemzetközi modellek adaptációja és a hazai „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” hálózat kialakítása után, a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek képesek lesznek a több dimenziós és kiterjedt valódi kutatási hálózatok fejlesztésére és működtetésére, illetve az így létrejövő kutatási eredmények nemzetköziesítésére az ECRIN hálózat segítségével, valamint ugyan ezen úton, más tagországok multicentrikus akadémiai kutatási kezdményezéseiben való részvétel elnyerésére és azok hazai implementációjára.

Pályázatunk a következő alprojektekre oszlik:

  • Kutatás-fejlesztési pilot projektek 
  • Egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása
  • Képzés, kutatói karrierfejlődés
  • Szervezetfejlesztés

Kutatás-fejlesztési pilot projektek: A pályázat kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén 3 egyetem több mint 50 kutató szakembere csoportjának együttes és jelentős mértékben átfedő kutatási munkája valósul meg. A Debreceni Egyetem 3 pilot projekt vezetését koordinálja:

  • A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kapcsolatának vizsgálata metabolikus és viselkedési tényezőkkel új terápiás targetek azonosítására
  • A kardiális autonóm neuropátia korszerű diagnosztikája és prediktorainak szűrése 2-es típusú diabetes mellitusban
  • A melanin koncentráló hormon (MCH) szerepének vizsgálata a juvenilis obezitás kialakulásában 

Egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása: A projekt kutatási komponens keretében megtörténik a projekt alapkutatási szakterületeihez kapcsolódó adatbázis elemzések elvégzése. A projektben résztvevő hallgatók és kutatók számára külföldi továbbképzéseken történő részvételt szervezünk, ahol részt vesznek az adatbázis menedzsmenthez kapcsolódó rövid kurzusokon. A hazai munkatársak nemzetközi beágyazottságának erősítése, a nemzetközi hálózatépítés céljából külföldi vendégelőadókat, kutatókat hívunk meg rövid magyarországi együttműködésre. Ezen projektelem kutatási eredményei támogatják a klinikumok helyi kutatási és stratégiai tervezési folyamatait és a klinikákhoz kapcsolódó egészségpolitikai döntéseket egyaránt. 

Képzés, karrierfejlődés: A humán klinikai vizsgálatok lebonyolításában meghatározó szerepet vállaló kollégák szakmai képzésének és továbbképzésének tematikus kidolgozása, a szükséges tananyagfejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások bevonása. A képzések biztosítják a magas szakmai színvonalú vizsgálatok lebonyolítását. A vizsgálatokban részt vevők mellett kiemelt cél a fiatal kutatók szakmai felkészítése, képzése, hogy minél nagyobb számban tudjanak részt venni a vizsgálatokban és kutatásaik során felkészülhessenek az ECRIN projektekben elvárt teljesen önálló és sikeres munkára. Képesek legyenek önálló, vizsgálói kezdeményezésű study-k elindítására. 

Szervezetfejlesztés: A klinikai kutatások eredményes lebonyolításához kapcsolódóan a kutatás menedzsment erősítése, a konzorciumi partnerek közötti szervezeti együttműködések fejlesztése a cél. További feladat a „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” kialakítása, a vizsgálatok előkészítésének gördülékenységére, a klinikai lebonyolítási feladatok gyorsítására való felkészítésére erőforrások bevonása
A Konzorciumban részt vevő szervezetek részére nemzetközi tapasztalatcserék, mobilitási programok biztosítása az ECRIN európai kutatási infrastruktúra tagországainak bevonásával. Lehetőség nyújtása multinacionális projektek létrehozására, ezekbe fiatal kutatók bevonására.

A (fő) kedvezményezett neve:

PécsiTudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem

 

Debreceni Egyetem támogatási összege: 444 316 970 Ft

Debreceni Egyetem szakmai koordinátora: Prof. Dr. Páll Dénes, Igazgató, Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ

 

Pécsi Tudományegyetem oldala

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.