Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

A kedvezményezett neve: 
ÁEEK, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem
A szerződött támogatás összege: 
6 000 000 000,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 
2021. december 31.
A tényleges befejezés dátuma: 
2021. december 19.
Projekt azonosító száma: 
EFOP-2.2.0-16-2016-00002

Az ÁEEK konzorcium vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. A projekt hatásaként javulhat a fiatalok lelki egészségi állapota, csökkennek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, korszerűsödik, és egyes helyszíneken létrejön a gyermek vagy serdülőkori addiktológiai/pszichiátriai ellátások komplex rendszere. A kiemelt projekt lényegi és központi eleme a gyermekpszichiátriai ellátórendszer területi hozzáférésének javítása az ország minden régiójában. 
 
A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőségek csökkentése.
A korszerű terápiás módszereknek teret adó egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – korszerű tér biztosítása a megújuló és bővíthető kapacitásoknak.
A geográfiai hozzáférés biztosítása olyan területeken, ahol eddig nem volt ellátás.
Új ellátási modalitások tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése.
Az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.
A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése, a team-szerű működés előmozdítása a rendelkezésre álló eszközökkel.
Egyenlőtlenségek mérséklése a mentális egészség területén, a mentális egészség, mint érték kezelése, befektetés a mentális egészségbe.
Az értékelési és finanszírozási rendszer fejlesztése, új működési modellek kialakítása a szükségletfelmérés és helyi válaszok kialakítása területén.

Debreceni Egyetem VI. alprojekthez kapcsolódó eredménytermékei

1.    Módszertani útmutató a helyi ellátórendszer hatékonyságának mérésére, interszektoriális ellátási együttműködések mérési eszközei, közös indikátorrendszer alkalmazásának lehetőségei az egészségügyi alapellátás, lakosságközeli egészségügyi ellátások, szociális ellátások, gyermekvédelem számára

⦁    A gyermekek/fiatalkorúak lelki egészségének általános leírására alkalmas eszközök, indikátorok (modszertan_1_tanulmany.pdfmodszertan_1_indikatorok.xlsx)
⦁    A közfinanszírozott helyi ellátási szolgáltatások közvetlen és közvetett hatását mérni vagy megbecsülni képes eszközök és indikátorok (modszertan_2_tanulmany.pdf, modszertan_2._7._szamu_melleklet_indikator_tabla.xls)
⦁    A közfinanszírozott szolgáltatások teljesítmény-mérésének jelenleg alkalmazott eszközeinek vizsgálata, eszközökre és indikátorokra vonatkozó javaslatcsomag (modszertan_3_tanulmany.pdf)
⦁    A helyi ellátók együttműködését mérni, dokumentálni képes adatgyűjtési eszköz (modszertan_4_tanulmany.pdf, modszertan_4._3._szamu_melleklet_modszertan_4_indikatorok.xls, modszertan_1-4_interjuelemzesek.pdf)
⦁    Adatgyűjtési modell kialakítása és alkalmazása. Pilot fókuszcsoport tapasztalatai (modszertan_5._pilot_fokuszcsoport_tapasztalatai.pdf)
⦁    Adatgyűjtési modell kialakítása és alkalmazása (pilot összefoglaló) (modszertan_5_pilot_osszegzo_tanulmany.pdf)
⦁    Adatlapok (3 db) - (modszertan_5-_adatlap_2.1_negyedeves.pdfmodszertan_5_-_adatlap_1.pdfmodszertan_5_adatlap_2_a_pilot_indulasa_elott.pdf)
⦁    Javaslatcsomag a helyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó hatékonyságnövelés vonatkozásában (modszertan_6_-javaslatcsomag_2.pdf)

2.    A kiemelt projekt intervenciós és fejlesztési elemeinek értékelési módszereinek létrehozása és alkalmazása

⦁    A gyermek-és ifjúságpszichiátriai ellátás értékelési szempontjai a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján - (ertekeles_1_tanulmany_vegleges.pdf)
⦁    Pilot tanulmány a betegelégedettségi vizsgálatokhoz. Kérdőívek eredményeinek összefoglalója - (ertekeles_1_pilot_osszefoglalo.pdf,)
⦁    Pilot betegelégedettségi kérdőívek (6 db) - (fekvo_10-14_pilot_kerdoiv_tajekoztatoval.pdffekvo_15-18_pilot_kerdoiv_tajekoztatoval.pdffekvo_szuloi_pilot_kerdoiv_tajekoztatoval.pdfjaro_10-14_pilot_kerdoiv.pdf, jaro_15-18_pilot_kerdoiv.pdfjaro_szuloi_pilot_kerdoiv.pdf)
⦁    Betegelégedettségi kérdőívek eredményeinek összefoglalója - ( ertekeles1_betegelegedettsegi_kerdoivek_osszefoglaloja.pdf)
⦁    Betegelégedettségi kérdőívek (fekvo_10-14_kerdoiv_vegleges.pdffekvo_15-18_kerdoiv_vegleges.pdffekvo_szuloi_kerdoiv_vegleges.pdfjaro_10-14_kerdoiv_vegleges.pdfjaro_15-18_kerdoiv_vegleges.pdfjaro_szuloi_vegleges.pdf)
⦁    A megyei programok hatását mérő eszközrendszer kidolgozása a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján - (ertekeles_2._tanulmany.pdf)
⦁    A megyei programok kérdőíveinek összefoglaló elemzése (1. szakasz) - (ertekeles_2._megyei_programok_1_szakaszanak_elemezese_.pdf)
⦁    A megyei programok kérdőíveinek összefoglaló elemzése (2. szakasz) - (ertekeles_2.docx_megyei_programok_osszegzese_2._szakasz.pdf)
⦁    Az egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátók páciensekkel és partner-szervezetekkel folytatott kommunikációjának vizsgálata - (ertekeles_3._tanulmany.pdf)
⦁    Az egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátók páciensekkel és partner-szervezetekkel folytatott kommunikáció nemzetközi jó gyakorlatai (best practice összefoglaló) - (ertekeles_3_-_best_practice_esettanulmanyok.pdf)
⦁    Az egészségügyi szakszemélyzeti, orvosi és szülői célcsoportban felvett kérdőívek kiértékelése - (ertekeles_3_kerdoiv_elemzes.pdfertekeles_3_kerdoiv_elemzes_1._szamu_melleklet_leiro_statisztika.pdfertekeles_3_kerdoiv_elemzes_2._szamu_melleklet_celcsoportok_osszehasonlitasa.pdf)
⦁    Az elkészült szakmai dokumentumok érthetőségének és felhasználhatóságának vizsgálata a szakemberek körében, javaslattétel azok továbbfejlesztésére

Szakmai szabályozó dokumentumok tesztelése

⦁     „Gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatához kapcsolódó szakmai irányelv” című dokumentum érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_-_fokuszcsoport_osszefoglalo_-_szakami_iranyelv_koros_szerhasznalat.pdf)
⦁    „Gyermek- és ifjúság-pszichiátriai-, valamint gyermek- és ifjúság-addiktológiai problémákkal kapcsolatos közösségi érzékenyítés (szülők, laikus közösségek képviselői) szakmai támogató dokumentum szakemberek részére” című dokumentum érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_-_fousz_kozossegi_erzekenyites.pdf)
⦁    „Gyermekkori szorongásos zavarok ellátásának szakmai irányelve” című dokumentum érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4._fokusz_-_szorongas.pdf)

Betegtájékoztatók tesztelése

⦁    „Tájékoztató evészavarban érintett fiatalok szülei számára” című betegtájékoztató érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_-_betegtajekoztatok_eveszavar_-_fokuszcsoport_ertekeles.pdf)
⦁    „Tájékoztató gyermek- és serdülőkori hangulatzavarokról szülőknek” című betegtájékoztató érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_-_betegtajekoztatok_hangulatzavar_-_fokuszcsoport_ertekeles.pdf)
⦁    „Tájékoztató gyermek- és fiatalkorúak kóros szerhasználatáról – szülőknek” című betegtájékoztató érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_-_betegtajekoztatok_koros_szerhasznalat_-_fokuszcsoport_ertekeles.pdf)
⦁    Tájékoztató gyermek- és serdülőkori viselkedészavarokról – szülőknek című betegtájékoztató érthetőségének tesztelése - (ertekeles_4_betegtajekoztato_-_fokusz_viselkedeszavar.pdf)


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.